Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty Monaco
tham nhung
(TBTCO) - 68% DNTN đã phải chi trả hoa hồng để có hợp đồng với DNNN. Điều đáng nói là 68% DNTN phải sử dụng “chi phí không chính thức” để tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. DNTN phải chi bình quân 2,8% (thậm chí 10%) tổng số tiền vay để trả cho “dịch vụ môi giới hoặc tư vấn vốn vay NH”...