Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty Nam Long
IFC, Nam Long
(TBTCO) - IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, vừa đầu tư 7,5 triệu USD vào Công ty CP Đầu tư Nam Long để xây dựng 8.000 căn hộ cho người có thu nhập trung bình tại TP.HCM.