Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công ty nghìn năm tuổi
công ty ngàn năm tuổi
(TBTCO) - Thế giới thay đổi liên tục và đa số doanh nghiệp được thành lập rồi phá sản rất chóng vánh. Tuy nhiên, nhiều công ty, thậm chí chỉ có quy mô vừa và nhỏ, vẫn trường tồn và phát triển qua hàng thế kỷ, trải qua bao thăng trầm từ chiến tranh, khủng hoảng kinh tế đến nạn đói hay dịch bệnh.