Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam
ngân hàng hàng hải
(TBTCO) - Thống đốc NHNN vừa ban hành Quyết định số 1161/QĐ-NHNN về việc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) mua lại Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam và thay đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam.