Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty Tài chính cổ phần Điện lực
evnfinance, tài chính điện lực
(TBTCO) - Lợi nhuận trước thuế đạt 254,2 tỷ đồng, hoàn thành 110,4% kế hoạch năm 2018 đề ra, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, đồng thời tích cực thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.
EVF
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 7/8/2018, 250 triệu cổ phiếu Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (mã Ck EVF) đã chính thức giao dịch trên UPCoM, với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 2.500 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.200 đồng/cổ phiếu.