Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty thương nghiệp xuất nhập khẩu huyện Cao Lãnh
thuế xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký quyết định 2592/QĐ-BTC (ngày 9/10/2014), xóa nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 cho Công ty Thương nghiệp xuất nhập khẩu huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, là doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã giải thể.