Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty TNHH Katoen Natie Việt Nam
HQ
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa quyết định công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Katoen Natie Việt Nam, theo đề nghị của Cục Hải quan Đồng Nai.
hải quan đồng nai
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định công nhận Công ty TNHH Sebang Vina thành lập kho ngoại quan tại Hưng Yên và Công ty TNHH Katoen Natie Việt Nam được mở rộng kho ngoại quan để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).