Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty TNHH MTV 18-4 Hà Nội
HNX
(TBTCO) - Sáng ngày (7/4), phiên đấu giá bán 4.298.100 cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV 18-4 Hà Nội, có mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần đã được hết 100%, thu về hơn 43,6 tỷ đồng.