Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên
Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 17/4 tới đây, Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên sẽ thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng, với số lượng cổ phần chào bán là 7.096.000 cổ phần, giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.