Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tuyên Quang
DN
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND tỉnh Tuyên Quang, theo đó yêu cầu tỉnh có phương án xử lý đối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tuyên Quang do công ty này bị mất an toàn tài chính.