Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công ty TNHH MTV Trần Quang Nghĩa
hải quan lạng sơn
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-TCHQ (ngày 3/3/2015) công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) biên giới, tại cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, của Công ty TNHH MTV Trần Quang Nghĩa.