Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty TNHH Quốc tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam (Long John Dong Nai)
vi pham ban quyen
(TBTCO) - Sau hơn 9 năm chỉ áp dụng mức phạt hành chính, sắp tới đây, tòa án Việt Nam sẽ đưa ra xét xử một doanh nghiệp vi phạm bản quyền phần mềm, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền phần mềm được khởi động từ năm 2004.