Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty TNHH Thang máy Development and Dash Việt Nam
Công ty TNHH Thang máy Development and Dash Việt Nam
(TBTCO) - Công ty Thang máy Development and Dash Việt Nam (D&D Vina Elevator) bị cơ quan Hải quan đánh giá là doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật hải quan và bị kiểm tra thực tế hàng hóa.