Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường
Sao Việt
(TBTCO) - Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát, đơn vị quản lý nhà xe Sao Việt được cấp phép hoạt động trở lại vào đầu tháng 12/2014.