Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty TNHH Việt Hàn
san xuat khau trang
(TBTCO) - Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) vừa phối hợp kiểm tra và phát hiện, Công ty TNHH Việt Hàn (Hà Nội) sản xuất khẩu trang dùng nguyên liệu là giấy vệ sinh.