Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản
Lam san
(TBTCO) - Hôm nay (9/5), phiên đấu giá bán 1.403.200 cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần đã được bán hết 100%.
Chế biến lâm sản
(TBTCO) - Ngày 9/5/2014 tới đây, Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản sẽ thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội (HNX). Số lượng cổ phần chào bán là 1.403.200 cổ phần với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.