Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công ty vật tư nông nghiệp nghệ an
BIDV nghệ an
(TBTCVN) - Theo khảo sát của phóng viên TBTCVN tại địa bàn tỉnh Nghệ An, nhờ có dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT), các ngân hàng thương mại đã thu hút thêm được nhiều khách hàng mới, bán thêm được nhiều dịch vụ gia tăng.