Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công ty vetc
trạm thu phí
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) không đồng thuận với giải pháp nhà đầu tư thu phí tự động xin dừng triển khai dự án để chuyển giao cho nhà đầu tư khác hoặc Nhà nước nhận lại dự án để tiếp tục thực hiện.