Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công tyKhí đốt Thăng Long
sang chiết ga
(TBTCO) - Công ty TNHH Khí đốt Thăng Long thuộc Cụm công nghiệp Quất Đông, huyện Thường Tín, Hà Nội, Đội quản lý thị trường số 14, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, phối hợp với Phòng an ninh kinh tế PA81 (Công an Hà Nội) vừa tạm giữ hàng nghìn bình gas sang chiết trái phép.