Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công văn 7521/BTC-TCDN
doanh nghiệp FDI
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu vừa đề nghị UBND và Sở Tài chính các địa phương đôn đốc doanh nghiệp FDI nộp báo cáo tài chính năm 2014.