Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công văn 7747/BTC-QLG
Đốc thúc địa phương thực hiện đăng ký, kê khai giá
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai thực hiện đăng ký, kê khai giá, đi đôi với tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.