Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công văn 7879/BTC-TCHQ
Hướng dẫn thuế nhập khẩu xăng dầu trong phương tiện tự hành
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 7879/BTC-TCHQ xử lý vướng mắc về việc nộp thuế đối với xăng dầu nằm trong phương tiện vận tải tự hành nhập cảnh tạm nhập- tái xuất theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư 139/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013.