Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công văn số 14087/BTC-TCHQ
thép không gỉ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn số 14087/BTC-TCHQ gửi các cục hải quan, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục hải quan, hướng dẫn khai hải quan đối với các mặt hàng thép không gỉ bị áp thuế chống bán phá giá.