Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công văn số 2162/CT-TTHT
ve
(TBTCO) - Theo hướng dẫn của Cục Thuế Quảng Ninh (tại công văn số 2162/CT-TTHT) thì các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, xử lý rác thải thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%.