Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công văn số 790/UBND-KT
nguồn vốn oda
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn số 790/UBND-KT về chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.