Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công văn số 9955/BTC- ĐT
CTMTQG
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn số 9955/BTC- ĐT hướng dẫn các cơ quan trung ương và địa phương thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).