Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CP đầu tư tổng hợp Hà Nội
shn
(TBTCO) - Ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội (Hanic, mã SHN) cho biết, cổ đông chiến lược sẽ hỗ trợ công ty tăng mạnh lợi nhuận, đạt 350-400 tỷ trong năm nay. Từ đó có cơ sở để xóa hết số lỗ lũy kế hơn 321,6 tỷ đồng.