Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CPI 2014
giá tiêu dùng
(TBTCO) - “Diễn biến giá cả ở Việt Nam từ nay tới cuối năm 2014 phụ thuộc mạnh vào quan điểm và các quyết sách thực hiện lộ trình điều chỉnh giá một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, than, dịch vụ y tế, giáo dục”.