Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CPI tăng thấp
(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2013 chỉ tăng 0,34% so với tháng 10, tăng 5,5% so với tháng 12 năm 2012; và tăng 5,78% so với cùng kỳ năm ngoái.