Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CPTPP
giay
(TBTCVN) - Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là “cú huých” giúp các doanh nghiệp (DN) ngành da giày Việt Nam có thể tăng tỷ trọng, tăng cơ hội xuất khẩu (XK) sang thị trường nhiều nước trên thế giới.
lao dong
(TBTCO) - Theo các kịch bản được dự báo, việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn cho người lao động. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội, ngoài tuân thủ các tiêu chuẩn về lao động thì cần chuẩn bị về cả nhân lực, nguồn lực đầu tư...
ink
(TBTCVN) - Với 100% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tại hội trường (chiếm 96,70% tổng số ĐBQH) đồng ý, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.
lao dong
(TBTCO) - Trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam cam kết cho phép người lao động được quyền thành lập tổ chức đại diện tại doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình tại chính doanh nghiệp đó.
lao dong
(TBTCO) - Nghiên cứu của ILO chỉ ra rằng hiệp định thương mại có điều khoản về lao động giúp tăng trung bình giá trị thương mại thêm 28%, trong khi những hiệp định không có điều khoản về lao động chỉ giúp tăng trung bình 26%.
nguyễn văn giàu
(TBTCO) - Chiều 12/11, 100% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tại hội trường (chiếm 96,70% tổng số ĐBQH) đã đồng ý thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.
phạm bình minh
(TBTCO) - Sáng 5/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Qua phần thảo luận, các đại biểu đều đồng thuận cao về việc phê chuẩn Hiệp định; song, vẫn nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng về rủi ro có thể gặp phải, nên cần chương trình hành động cụ thể.
Vũ Tiến Lộc
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay, những cơ hội từ CPTPP càng quý giá... Các cam kết tiêu chuẩn cao của nền thương mại hiện đại sẽ là động lực và áp lực để đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy cạnh tranh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
(TBTCVN) - Sáng 2/11/2018, Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận về vấn đề này.