Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CPTPP
giay
(TBTCVN) - Khi thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), nếu Việt Nam kiểm soát không tốt làm cho lượng hàng hóa tăng đột biến thì các biện pháp tự vệ thương mại hay chống lẩn tránh thuế sẽ được các nước của EU áp dụng.
hải quan quảng nam
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cụ thể cách khai mã Biểu thuế trên tờ khai hải quan điện tử và các mức thuế suất được hưởng theo quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP (NĐ 125), Nghị định 57/2019/NĐ-CP (NĐ 57) để thực hiện CPTPP.
thau
(TBTCVN) - Quy định tại chương 15 - Mua sắm chính phủ trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ tạo ra cơ hội rất lớn cho các nhà thầu trong nước và tạo sự bình đẳng, minh bạch trong thị trường mua sắm công của Việt Nam.
Cán bộ hải quan kiểm tra chứng từ xuất xứ hàng hóa các lô hàng xuất khẩu.
(TBTCVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP (Nghị định 57), kèm theo Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), được thực hiện từ 14/1/2019 đến hết ngày 31/12/2022.
logistics
(TBTCO) - Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA và EVIPA) được kỳ vọng đem lại nhiều cơ hội lớn cho nền kinh tế của Việt Nam, trong đó có lĩnh vực thương mại logistics.
Gỗ
(TBTCO) - Việt Nam ký kết EVFTA là "cơ hội vàng" cho doanh nghiệp (DN) gỗ Việt Nam phát triển sản xuất kinh doanh, với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Các DN Việt Nam cần điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh để đáp ứng những yêu cầu từ hội nhập.
Nông sản
(TBTCO) - Việc nhận diện rõ hơn những cơ hội và thách thức của nông sản Việt Nam, khi tham gia CPTPP, sẽ góp phần nâng cao nhận thức và sự quan tâm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và nông dân đối với sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân và phát triển nông thôn.
CPTPP
(TBTCO) - Ngày 26/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định 57/2019/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn từ 14/1/2019 đến hết ngày 31/12/2022. Như vậy, Việt Nam sẽ thực hiện ưu đãi thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với 6 quốc gia.
det may
(TBTCO) - Việt Nam vừa chính thức vận hành hệ thống điện tử cấp Chứng thư xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).