Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CPTPP
HSBC
(TBTCO) - Ngày 14/1, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam sau khi có hiệu lực tại 6 quốc gia lưu vực Thái Bình Dương – Úc, Canada, Nhật, Mexico, New Zealand và Singapore vào ngày 30/12/2018.
cp tpp
(TBTCO) - Chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/1 tới, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được đánh giá sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới cho các DN cũng như nền kinh tế Việt Nam.
det
(TBTCVN) - Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là cơ hội cho DN, có thêm việc làm cho người lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đưa nền kinh tế nước ta thoát khỏi sự phụ thuộc quá lớn vào một vài thị trường…
cppt
(TBTCO) - Ngày 30/12, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực.
Vinatex
(TBTCO) - Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu (XK) của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) ước đạt 3,05 tỷ USD, bằng 102,3% kế hoạch, tăng 10,9% so với năm 2017. Năm 2019, Vinatex phấn đấu kim ngạch XK tăng 6% - 8% so với năm 2018.
xk
(TBTCVN) - 2018 ghi nhiều dấu son trong tiến trình phát triển của đất nước, trong đó nổi bật là vị thế của Việt Nam được nâng lên tầm vóc mới, hội nhập ngày càng sâu hơn, những mối bang giao ngày càng rộng mở hơn, tạo cơ hội cho kinh tế phát triển.
hq
(TBTCVN) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), trong bối cảnh Hiệp định CPTPP và Hiệp định Tự do thương mại Việt Nam – EU vừa được thông qua, việc đơn giản hóa các biện pháp phi thuế quan nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam là rất quan trọng.
doanh nghiệp
(TBTCO) - Tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), các nước được phép đưa ra Danh mục bảo lưu các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đặc thù không thuộc diện điều chỉnh của hiệp định. Công ty DATC và SCIC thuộc danh mục loại trừ của Việt Nam.
Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng
(TBTCVN) - Theo ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính, tham gia CPTPP sẽ giúp Việt Nam cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng hơn, không quá dựa nhiều vào một số thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc…