Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CSI 2020
shinhan
(TBTCO) - Ngân hàng Shinhan vừa được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2020 (CSI 2020) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức.
VCCI
(TBTCO) - Ngày 26/5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) chính thức phát động Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020 (CSI 2020).