Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CTCK
ht
(TBTCVN) - Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) sẽ có bước tiến tối đa về tăng thẩm quyền, vị thế cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), để Ủy ban thực sự có khả năng, điều kiện để thực thi nhiệm vụ, chức trách của mình.
ssi
(TBTCVN) - "Hiện tại mọi khâu chuẩn bị cho giao dịch sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW) của Công ty CP Chứng khoán SSI (HOSE SSI) đã sẵn sàng. Mục tiêu của SSI là nhà đầu tư (NĐT) được tiếp cận với sản phẩm một cách tự tin nhất với mức giá hấp dẫn nhất.
chung khoan
(TBTCVN) - Nhiều dự báo cùng chung nhận định, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sẽ ghi nhận diễn biến rất tích cực trong năm 2018, thậm chí là năm “thăng hoa” nhất trong lịch sử thị trường.
BVSC
(TBTCO) - CtyCP chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2016 với nhiều nội dung trọng yếu được cổ đông đồng thuận thông qua. Theo đó, đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 với tổng doanh thu dự kiến đạt 314 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 122 tỷ đồng.
CTCK
(TBTCO) - Cơ hội rõ ràng là mở ra rất nhiều cho các CTCK Việt Nam khi được nới room ngoại 100%. Các đối tác ngoại có thể sẽ là cầu nối quan trọng giúp các CTCK trong nước được kết nối nhanh chóng hơn với nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao và các bạn hàng toàn cầu...