Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CTMTQG
Nhiều công ty giải ngân chậm có nguyên nhân từ khâu phân bổ vốn.
(TBTCVN) - Hiện giải ngân vốn ngân sách trung ương cho chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) diễn ra rất chậm, mới đạt 22,6% kế hoạch. Do đó, Bộ Tài chính đã đề xuất một loạt giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn này, nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2018.
an
(TBTCVN) - Thời gian vừa qua, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Vụ HCSN), Bộ Tài chính, đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan hướng dẫn cho các bộ, ngành thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi.
ngheo
(TBTCVN) - 2 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước.
giảm ngheo
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề nghị giữ nguyên tổng mức kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, với tổng mức khoảng hơn 46 nghìn tỷ đồng.
xây dựng nông thôn mới 2016- 2020.
(TBTCO) - Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương có ý kiến về quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới 2016- 2020, trước ngày 20/8 tới.
CTMTQG
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 9795/NTC-HCSN về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2012 – 2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các chương trình mục tiêu năm 2016.