Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cửa hàng đồ ăn
(TBTCO) - Hiện nay, hầu hết thương hiệu nổi tiếng thế giới đã có mặt tại Việt Nam, từ các mặt hàng thông dụng nhất là “ăn” đến “mặc”… Điều đó cho thấy, thị trường Việt Nam thực sự hấp dẫn và sôi động nhưng cũng đồng nghĩa với việc, thị phần của DN trong nước ngày càng bị cạnh tranh và thu hẹp.