Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cửa khẩu cảng biển áp dụng đề án mã vạch
hquan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn thủ tục giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển, áp dụng đề án mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) chuyên chở bằng container, tại Tp. Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Đà Nẵng, Quảng Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu.