Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục bảo hiểm
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An là tỉnh đầu tiên cả nước có doanh thu từ sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp; đồng thời cũng là tỉnh đầu tiên có phát sinh bồi thường bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định 58/2018/NĐ-CP và Quyết định 22/2019/QĐ-TTg.
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực vào cuộc và triển khai rất bài bản chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
mgbh
(TBTCO) - 8 tháng đầu năm 2016, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 4.290 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2015.
thứ trưởng Hà
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2016, ngành Bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 38.613 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ.
cục bảo hiểm
(TBTCO) - Ngày 10/5 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm (IRT) và Viện Bảo hiểm, Tài chính Úc và New Zealand (ANZIIF) đã cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ, khởi đầu mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, cũng như việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam.
Trần Xuân Hà
(TBTCO) - “Năm 2016, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cần tăng cường công tác thanh kiểm tra doanh nghiệp bảo hiểm để kịp thời cảnh báo, răn đe, tạo điều kiện để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững, an toàn”.
phùng ngọc khánh
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, bất chấp khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, với tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng ước đạt 30.536 tỷ đồng, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các DN bảo hiểm ước đạt 141.532 tỷ đồng.
phùng ngọc khánh
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2015, ngành bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 29.831 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2014.
thanh tra dn bảo hiểm
(TBTCO) - Nhằm chấn chỉnh những vi phạm về quy định sử dụng đại lý, chi bồi thường, vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, về hoạt động đầu tư…, năm 2015, cơ quan quản lý về bảo hiểm sẽ tăng cường thanh, kiểm tra các DN bảo hiểm.