Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục bảo vệ thực vật
Vải thiều
(TBTCO) - Sau 5 năm nỗ lực đàm phán, quả vải thiều của Việt Nam đã chính thức được phép xuất khẩu sang Nhật Bản. Theo đó, vụ vải năm 2020, ngoài những thị trường truyền thống, vải thiều Việt Nam đã có thêm một thị trường mới, khó tính nhưng giàu tiềm năng.
NKPB
(TBTCO) - Cục Bảo vệ thực vật dừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu đối với 4 đơn vị, do chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý nhà nước, trong kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu.
Xoài
(TBTCO) - Đến nay xoài của Việt Nam đã hoàn thành tất cả các thủ tục để được phép xuất khẩu sang Hoa Kỳ thông qua kế hoạch về xử lý bằng chiếu xạ được ký kết.
Hải quan Khánh Hòa
(TBTCO) - Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản thông báo cho Tổng cục Hải quan danh sách 8 tổ chức được ủy quyền kiểm tra Nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu (NK).
Thuốc BVTV
(TBTCO) - Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, năm 2017, Chi cục đã phối hợp với các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật đối với 698 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.
bao ve thuc vat
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 231/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.