Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Chế biến và Phát triển nông sản
Gỗ và sản phẩm gỗ
(TBTCO) - Giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 11 tháng đầu năm 2019 ước đạt 9,64 tỷ USD. Cùng với đó, đầu tư nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực chế biến gỗ tăng rất nhanh, đặc biệt kể từ năm 2018 trở lại đây đã là một trong những động lực thúc đẩy ngành gỗ phát triển.