Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục CNTT Thống kê hải quan
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê Hải quan mời thầu mua sắm trang thiết bị CNTT nhỏ lẻ.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu mua sắm bổ sung thành phần xác thực đa nhân tố OTP.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu mua sắm bổ sung cấu phần (Module) cho hệ thống Proxy Bluecoat.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu thuê kênh truyền internet tốc độ cao tuyến 1 cho TTDL.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu đào tạo phát triển ứng dụng Web, mobile bằng ngôn ngữ Java.
(TBTCO) - Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (Tổng cục Hải Quan) mời thầu gói thầu mua sắm License monitor hệ thống ảo hoá.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu Đào tạo quản trị mạng.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công và tổng dự toán đối với dự án Mua sắm, nâng cấp mạng LAN cho các đơn vị Hải quan.