Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan
hoạt động xuất nhập khẩu
(TBTCVN) - “Nghị định về thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia đang được Bộ Tài chính đề xuất xây dựng sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho cơ quan nhà nước mà còn cho cả các tổ chức, doanh nghiệp, tất cả các bên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu…”.
Đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan đón nhận Giải thưởng
(TBTCVN) - Trong suốt thời gian qua, Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (CNTT&TKHQ) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đi đầu trong việc phát triển, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT),
Từ ngày 1/1 đến ngày 15/5/2018, có 299.000 bộ hồ sơ của gần 3.200 DN
(TBTCVN) - Theo ông Nguyễn Mạnh Tùng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (CNTT) và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan, muốn triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) một cách thực chất.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Phiên họp lần thứ ba
(TBTCVN) - Với vai trò là cơ quan đầu mối chủ trì, trong những năm qua, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính.
một cửa hàng không
(TBTCO) - Ngày 8/11/2017, Tổng cục Hải quan đã tổ chức tập huấn về thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định tại Quyết định 43/2017/QĐ-TTg, sẽ có hiệu lực vào ngày 15/11/2017.
hải quan
(TBTCO) - Từ ngày 1/4/2015, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới, theo quyết định vừa được Tổng cục Hải quan ban hành.