Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Đầu tư nước ngoài
bất động sản
(TBTCO) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 4 tháng năm 2019, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam gần 14,6 tỷ USD, trong đó thị trường bất động sản (BĐS) chiếm hơn 1,1 tỷ USD.
Đầu tư ra nước ngoài
(TBTCO) - Trong 7 tháng năm 2018, Việt Nam đã đầu tư sang 32 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 279,63 triệu USD.
FDI
(TBTCO) - Báo cáo các khuyến nghị về Chiến lược FDI Thế hệ mới 2020 - 2030 của Việt Nam vừa được IFC, thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu tại Hà Nội ngày 9/7.
Vốn FDI
(TBTCO) - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa cho biết, tổng số vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 5 tháng đạt 7.150,1 triệu USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2017.
tp. ho chi minh
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng số vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam là 8,06 tỷ USD. TP.Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương thu hút nhiều vốn nhất với tổng số vốn đăng ký 1,92 tỷ USD, chiếm 23,8% tổng vốn đầu tư.
Vốn FDI
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, trong quý I/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% so với cùng kỳ năm 2017. Lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt 3,88 tỷ USD, tăng 7,2%.
Samsung
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017.
fdi
(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2017, cả nước có 2.070 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 16,3 tỷ USD, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2016.
TP. Hồ Chí Minh
(TBTCO) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 9 tháng năm 2017, Việt Nam thu hút 25,48 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng đến 34,3% so với cùng kỳ năm 2016.