Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cuc DTNNKV Nam Tây Nguyên
(TBTCVN) - Ông Trần Văn An, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực (DTNN KV) Nam Tây Nguyên nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam.