Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cuc du tru nha nuoc khu vuc Binh Trị Thien
(TBTCO) - Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã xuất bàn giao xong 500 tấn gạo cho 5 huyện và thị xã thuộc tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng do bão số 10 vừa qua với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm.
Tổng cục dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bình Trị Thiên cho biết, đơn vị đã hoàn thành mua nhập kho 6.000 tấn thóc dự trữ; đang tập trung thực hiện bảo quản an toàn cho hàng dự trữ tại các điểm kho dự trữ.
Tổng cục dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Trong tháng 02/2017, Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã tập trung đôn đốc, chỉ đạo các chi cục trực thuộc triển khai công tác bảo quản thường xuyên 5.000 tấn thóc dự trữ quốc gia đảm bảo an toàn về chất lượng hàng lưu kho, hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Tổng cục dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Hữu Hoàng- Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bình Trị Thiên cho biết, công tác đảm bảo an toàn hàng dự trữ được đơn vị làm rất tốt...
Tổng cục dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên, nhằm hỗ trợ cho người dân về sự cố ảnh hưởng biển miền Trung, Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã tiến hành xuất cấp hơn 3.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Tổng cục dự trữ nhà nước, cục dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên
(TBTCVN) - Trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bình Trị Thiên, mà tiền thân là Ban đại diện vật tư DTNN Quảng Bình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên
(TBTCVN) - Những năm qua, được sự quan tâm của tổ chức Đảng cấp trên và Tổng cục DTNN, Đảng bộ Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên đã phát huy được sức mạnh là hạt nhân của toàn đơn vị, bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015, hoàn thành các mục tiêu đề ra, với những dấu ấn quan trọng.
(TBTCO) - Ông Hoàng Tấn Nam, Phó cục trưởng Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên cho biết Cục đã phối hợp với chính quyền địa phương, sẵn sàng ứng cứu khi mưa bão, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản hàng hóa dự trữ quốc gia.
(TBTCO) - Tại tỉnh Thừa Thiên Huế bão số 11 gây gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật trên cấp 12, có mưa to đến rất to đã gây thiệt hại đến kho tàng, tài sản, cơ sở vật chất của các Chi cục dự trữ Nhà nước trực thuộc cục Dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.