Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh
gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã hoàn thành xuất cấp hơn 639 tấn gạo (đợt I) từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 21.378 em học sinh nghèo của 12 huyện, thị xã của tỉnh Nghệ An trong học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
Tổng cục dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ nhập tăng nguồn lực dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2017.
dự trữ quốc gia
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh đang chuẩn bị kế hoạch xuất 5.362 tấn gạo hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn 4 huyện của tỉnh Nghệ An.
Tổng cục dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Thời gian qua, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc hoàn thành nhập 14.000 tấn gạo, 3.000 chiếc phao tròn tăng nguồn lực dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2017.
Tổng cục dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai mua nhập thóc dự trữ quốc gia (DTQG) kế hoạch 2017, với chỉ tiêu mua nhập 10.500 tấn thóc trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Tổng cục dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Trong tháng 5/2017, Cục Dự trữ Nghệ Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhập 14.000 tấn gạo, 3.000 chiếc phao tròn cứu sinh và thực hiện nhập kho 22.000 chiếc phao áo cứu sinh, đảm bảo sẵn sàng xuất cấp khi có các tình huống cấp bách xảy ra.
Tổng cục dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Bà Nguyễn Thị Phố Giang, Cục trưởng cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cho biết, trong tháng 3, đơn vị cũng đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xuất cấp 1.500 tấn muối ăn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ nhân dân vùng bị ngập lụt do mưa lớn xảy ra năm 2016.
Tổng cục dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Xây dựng vùng kho dự trữ "An toàn- xanh- sạch- đẹp" là phong trào thi đua có tính truyền thống và nòng cốt của ngành dự trữ, là hoạt động thường niên ở Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh.
Tổng cục dự trữ nhà nước
(TBTCO) - Đoàn cán bộ hưu trí, nguyên là lãnh đạo Bộ Tài chính do nguyên Bộ trưởng Hồ Tế làm trưởng đoàn đã đến thăm Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh. Đoàn gồm các cán bộ hưu trí nguyên thứ trưởng, vụ trưởng, phó vụ trưởng Bộ Tài chính qua các thời kỳ.