Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục giám sát quản lý về hải quan
Kiểm tra phế liệu NK
(TBTCVN) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, cơ quan hải quan đã quyết liệt ngăn chặn tình trạng nhập lậu phế liệu, gây ô nhiễm môi trường và đã đạt được kết quả đáng kể.
Cán bộ Hải quan Hà Nội hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu.
(TBTCVN) - Kể từ ngày 5/6/2018, Nghị định 59/2018/NĐ-CP (Nghị định 59) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP (Nghị định 08) về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan chính thức có hiệu lực.
Cán bộ Hải quan Đắk Lắk kiểm tra hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra về an toàn thực phẩm.
(TBTCVN) - Ông Ngô Minh Hải, Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan hải quan đang nỗ lực cùng với đơn vị chức năng của Bộ Y tế chủ động tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp (DN)
ký kết
(TBTCO) - Sáng 26/9, tại Hà Nội, ông Âu Anh Tuấn, Quyền Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan và Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác.
Điều kiện xác nhận kiểm tra, kiểm soát hải quan với cửa hàng miễn thuế
(TBTCO) - Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan của cửa hàng miễn thuế.