Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục hải quan khánh hóa
hải quan khánh hòa
(TBTCO) - Tính đến ngày 31/12/2016, Cục Hải quan Khánh Hòa đã đạt được số thu 5.847,90 tỷ đồng, đạt 201,65% so với kế hoạch được giao và đạt 104,43% so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 59,42% so với cùng kỳ năm 2015.
hải quan khánh hòa
(TBTCO) - Ngày 14.9.2015, Cục Hải quan Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố thành lập Chi cục Hải quan sân bay Cam Ranh, theo Quyết định số 1128/QĐ-BTC ngày 17.6.2015 của Bộ Tài chính.
hải quan cam ranh
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1128/QĐ-BTC và 1129/QĐ-BTC (ngày 17/6) thành lập thêm đơn vị hải quan mới cho Cục Hải quan Thanh Hóa và Cục Hải quan Khánh Hòa.