Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh
Ông Đinh Ngọc Thắng phát biểu tại một cuộc hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Ảnh: Quang Anh
(TBTCVN) - Từ năm 2018 đến nay, đảm nhận cương vị người đứng đầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh - đơn vị có số thu ngân sách lớn nhất trong ngành Hải quan, ông Đinh Ngọc Thắng luôn cùng đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách, dẫn đầu ngành Hải quan.
Cán bộ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp tìm hiểu chính sách mới
(TBTCVN) - Từ năm 2015 - 2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã đảm bảo làm thủ tục thông thoáng cho lượng hàng hóa XNK đạt kim ngạch hơn 500 tỷ USD, với hơn 266.700 lượt doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan; tổng số thu ngân sách hơn 530.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán hơn 12.000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp thông quan hàng hóa tại cảng Cát Lái (quận 2, TP. Hồ Chí Minh).
(TBTCVN) - 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được 56.300 tỷ đồng, đạt 49% dự toán pháp lệnh và giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
(TBTCVN) - Do nhiều yếu tố khách quan tác động, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm nay của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đạt kết quả không như mong muốn.
Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức triển khai đề án thông quan nhanh
(TBTCVN) - Từ năm 2015 đến 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn quản lý đạt hơn 500 tỷ USD, với 266.745 lượt doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan. Tổng số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hơn 530 nghìn tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán hơn 12 nghìn tỷ đồng...
Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cùng đối tác triển khai thực hiện thí điểm
(TBTCVN) - 5 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sụt giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm 2019.
Hệ thống HCAS hỗ trợ cán bộ Hải quan TP. Hồ Chí Minh trong hoạt động nghiệp vụ,
(TBTCVN) - Ứng dụng có tên gọi đầy đủ là Hệ thống quản trị hải quan tập trung (HCAS), được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai trong năm 2019 trên quy mô toàn đơn vị.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ năm 2020
(TBTCVN) - Dịch bệnh Covid-19 khiến số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 2 tháng đầu năm giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thông quan hàng hóa tại cảng Cát Lái (quận 2, TP. Hồ Chí Minh).
(TBTCVN) - 6 tháng đầu năm, kết quả công tác thu ngân sách cùng nhiều mặt công tác khác của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là khá tích cực.