Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục hàng hải việt nam
tàu
(TBTCO) - Cục Hàng hải Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các hãng tàu vận tải container minh bạch giá cước vận chuyển.
hàng hải
(TBTCO) - Theo Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2020, đơn vị này đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông vận tải) và Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) triển khai 11 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.
cảng biển
(TBTCO) - Theo Cục Hàng hải Việt Nam, ước tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển 11 tháng năm 2020 là hơn 629,7 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019.
cảng biển
(TBTCO) - Theo Cục Hàng hải Việt Nam, 10 tháng năm 2020, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt gần 576,5 triệu tấn. Trong đó, lượng hàng container thông qua cảng đạt gần 18 triệu Teus, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019.
hàng
(TBTCO) - Theo Cục Hàng hải Việt Nam, thống kê 9 tháng năm 2020, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt gần 519 triệu tấn. Trong đó, lượng hàng container thông qua cảng biển đạt hơn 15,9 triệu Teus, tăng 7% và 12% so với cùng kỳ năm 2019.
hàng hóa
(TBTCO) - Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, ước 8 tháng năm 2020, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt gần 485,3 triệu tấn, trong đó, lượng hàng container thông qua cảng đạt hơn 13,9 triệu Teus, tăng lần lượt 6% và 8% so với cùng kỳ năm 2019.
hàng hải
(TBTCO) - Hiệp định EVFTA giúp hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các nước thuộc Liên minh châu Âu dự báo sẽ tăng. Trong đó, 90% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam được vận chuyển qua đường biển. Điều này đồng nghĩa hoạt động dịch vụ vận tải tăng mạnh, trong đó có vận tải biển.
cảng biển
(TBTCO) - Theo Cục Hàng hải Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt hơn 397,5 triệu tấn; trong đó, lượng hàng container thông qua cảng đạt hơn 11,8 triệu Teus, tăng lần lượt 6% và 8% so với cùng kỳ năm 2019.
cảng biển
(TBTCO) - Theo Cục Hàng hải Việt Nam, do tác động của dịch Covid-19, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển 6 tháng đầu năm 2020 đạt 339,1 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019.