Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục qln&tcđn
Toàn cảnh cuộc họp báo
(TBTCVN) - Chiều ngày 7/6/2019, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về tình hình nợ công và các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ nợ công, đảm bảo nợ công an toàn, bền vững.
trả nợ nước ngoài
(TBTCO) - Tính đến 23/4, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) đã phát hành là 83.919,5 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2019, Chính phủ đã trả nợ khoảng 113.626 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 96.307 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài khoảng 17.319 tỷ đồng.
Hội nghị tập huấn kế toán nợ công
(TBTCVN) - Theo hướng dẫn tại Thông tư 74, nội dung kế toán nợ công là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống về tình hình vay, lãi, phí và chi phí đi vay và tình hình trả nợ vay...
Luật Quản lý nợ công có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2018
(TBTCVN) - Năm 2017 đặt một dấu mốc quan trong công tác quản lý nợ công, đó là Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).
trang 7
(TBTCVN) - Theo ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính (QLN&TCĐN), ước tính đến 26/6/2017, dư nợ công của Việt Nam khoảng 63,7% GDP, nợ chính phủ 53,2% GDP, đảm bảo trong giới hạn cho phép.