Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cục quản lý công sản
thu truong
(TBTCO) - Trong năm 2021, Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong sắp xếp lại, xử lý tài sản công chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.
thứ trưởng trần xuân hà
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý công sản đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Bộ giao, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 209/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác hiệu quả tài sản công.
tài sản công
(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Cục Quản lý công sản (26/4/1995 - 26/4/2020), thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi thư chúc mừng đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Cục Quản lý công sản.
tài sản công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản số 699/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019.
hội nghị công sản
(TBTCO) - Năm 2019, với việc Chính phủ ký ban hành 4 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.
Hoạt động tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Ảnh: ĐỨC MINH
(TBTCVN) - Năm 2019 là năm đầu tiên Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) năm 2018. Hiện nay, KBNN vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, đảm bảo tiến độ của việc lập BCTCNN, đặc biệt ở các địa phương.
la văn thịnh
(TBTCO) - Việc thực hiện điều khoản xử lý chuyển tiếp của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ; với một số dự án cụ thể, làm thế nào để thực hiện cho đúng, được đại diện sở tài chính các địa phương quan tâm, đặt câu hỏi với lãnh đạo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.
đất vàng
(TBTCO) - Theo Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, sở tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất đối với các khu đất có khả năng sinh lợi đặc biệt, hay còn gọi là “đất vàng”.
dự án BT
(TBTCO) - Đối với các hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc cho nhà đầu tư thực hiện dự án ký kết trước ngày 1/1/2018, giá trị quỹ đất, trụ sở làm việc thanh toán cho nhà đầu tư phải đảm bảo nguyên tắc ngang giá và được hạch toán thu, chi ngân sách.